ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกาา
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอรายงานต่อ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ คณะ 
ในการตรวจราชการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,16:47   อ่าน 11 ครั้ง