ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองเจ้าอาวาสวัดซอยสิบมองของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พระมหา ปริวัตน์ ญาณิสฺสโร รองเจ้าอาวาสวัดซอยสิบ
มอบของที่ระลึกและสวัสดีปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และให้พรแก่บุคลากร 
นักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,19:38   อ่าน 11 ครั้ง