ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมาฆบูชา
นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะครู บุคลากร 
และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีการเวียนเทียน บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสะท้อนคุณค่าทางจิตใจ 
ค่านิยมที่ดีงามของนักเรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และ การมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน
ณ วัดซอยสิบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564,16:06   อ่าน 28 ครั้ง