ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางวนิดา คงทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2564,14:48  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิชฌาย์ อริยะมนตรี
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,09:18  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัฒถาภรณ์ อุ่นนันกาศ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,08:53  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..